Hotline: 0909 022 466 | ductan466vn@gmail.com

Quy trình cấp giấy chứng nhận nhà đất mua bán bằng giấy viết tay

Số lượt xem: 1171

Theo Nghị định 01/2017, những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay trước ngày 1/1/2008 sẽ được cấp giấy chứng nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện, Tp.HCM hiện có khoảng 37.000 trường hợp mua bán giấy tay.

Nghị định 01/2017 cũng yêu cầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp văn bản, hợp đồng chuyển quyền theo quy định của pháp luật.

Quy trình cấp giấy chứng nhận nhà đất mua giấy tay như sau:

quy trình làm sỗ nhà đất giấy tờ tay

Bình luận